Verwelkoming

Hoekom wil jy 'n Norrie wees

Geloofsgeoriënteerde onderrig

Christelike Onderwys waardes. Ons begin en eindig elke dag met gebed en lewer onderrig as Christene. Ons is trots daarop.

Dubbel Medium

Ons taal van onderrig is dubbelmedium Afrikaans.

Beroepsgerigte vakke

Ons moedig skool opleiding met 'n toekomsplan in gedagte. Juis om hierdie rede bied ons vakke aan wat ons leerders na skool kan gebruik om vir hulle deure oop te maak. Wiskunde, Natuurwetenskappe en Tale word aangevul deur vakke soos Gasvryheidstudies, Rekenaartoepassingstegnologie n Toerisme, Ontwerp, Visuele Kuns en Meganiese Tegnologie wat jou in staat stel om die beroepswêreld direk te betree. Jy kan ook puik ervaring in sport kry deur Sportwetenskap in Gr 8 & 9 (in rugby, netbal, hokkie en krieket) as vak te neem. Of jy kan 'n wêreldreisiger word deur tale soos Duits en Frans te neem.

Sport

Sport is vir ons belangrik en ons het 'n weie verskeidenheid sportsoorte by Noorderlig.

Ouerbetrokkenheid

Noorderlig is nog altys trots op die gemeenskap en ouer betrokkenheid. Ons moedig ouerbetrokkenheid aan veral by Ouer-onderwyserskomitees en sportkomitees.

Onderwyser Leerder Ratio

Omdat Noorderlig nie te groot is nie kry kinders individuele aandag en die dissipline in die klas kan makliker gehandhaaf word.